• 최종편집 2021-09-26(일)
 

‘học sinh hoạt động trường học mơ ước’ với 200 trường

 


이애정.png

 

Phòng giáo dục Gyeonggido (phó phòng. Lee Jae Joung) vào ngày 6, liên minh ‘học sinh hoạt động trường học mơ ước năm 2017’.


‘Học sinh hoạt động trường học mơ ước’ là trường hoạt động với nhiều chương trình dành cho học sinh của trường đang học cấp 1. cấp 2. cấp 3 hoặc đối tượng độ tuổi đi học, sử dụng vào ngày cuối tuần, ngày lễ, nghĩ hè, sau khi tan giờ học.


Thời gian đăng kí từ (thứ 2) ngày 20 tháng 3 đến (thứ 2) ngày 3 tháng 4, địa chỉ đăng kí liên đoàn giáo dục tỉnh Gyeonggi (http://village.goe.go.kr).


Đối tượng đăng kí học sinh cấp 1. cấp 2. cấp 3 đang học hoặc đối tượng độ tuổi đi học có thể đăng kí tham gia sử dụng.


‘Học sinh hoạt động trường học mơ ước’ tỉnh Gyeonggi với 31 địa điểm, sau khi xem xét điều kiện hoạt động sẽ chọn 200 trường làm nơi chính thức đưa vào hoạt động.


Phòng giáo dục tỉnh Gyeonggi, kế hoạch giải thích mục tiêu trước khi đi vào hoạt động chính thức với đối tượng muốn tham gia là học sinh, phụ huynh học sinh, giáo viên, tập đoàn giáo dục tỉnh.


Vào lúc 17 giờ ngày 14 tháng 3, tổ chức hợp mặt giải thích ở phòng chính phủ phòng giáo dục tỉnh Gyeonggi (Uijeongbu), lúc 17 giờn ngày 15 tháng 3 tại trung tâm phúc lợi giáo dục tỉnh Gyeoggi (Suwon).


‘Học sinh hoạt động trường học mơ ước’ hướng dẫn chi tiết mục tiêu và kế hoạch cụ thể trước khi hoạt động, tiêu chuẩn kiểm tra. chọn lựa, lập ngân sách và nhiều vấn đề liên quan hoạt động.


Mặc khác, kế hoạch hỗ trợ nhân lực. vật chất, hoạt động ‘học sinh hoạt động trường học mơ ước’ sẽ mở rộng hoạt động giáo dục ở nhiều địa điểm, bắt đầu năm 2015 là 25 trường, năm 2016 là 148 trường, 2017 là 200 trường.


Kết qủa điều tra của viện nghiên cứu đào tạo giáo dục tỉnh Gyeonggi năm 2016, mức độ hài lòng cao, hỗ trợ nhiều tinh thần cộng đồng. mục tiêu. kĩ năng nghề nghiệp từ đối tượng tham gia ‘học sinh hoạt động trường học mơ ước’.


Kết qủa chọn lựa cuối cùng giữa tháng 4, sau khi xem xét và sẽ công bố kết qủa đầu tháng 5.


Mọi chi tiết liên quan hoạt động tham khảo trang web phòng giáo dục tỉnh Gyeonggi và liên đoàn cộng đồng giáo dục Gyeonggi.


Sau khi bình chọn, vì mục tiêu nâng cao giáo dục học sinh sẽ được giáo viên Metoring giúp đỡ hoạt động.

태그

BEST 뉴스

전체댓글 0

비밀번호 :
메일보내기닫기
기사제목
Thực hiện! học sinh cùng hoạt động trường học mơ ước
보내는 분 이메일
받는 분 이메일