2022.09.25 (일)

 • 맑음동두천 23.2℃
 • 흐림강릉 23.5℃
 • 구름많음서울 23.9℃
 • 구름많음대전 23.2℃
 • 흐림대구 21.8℃
 • 흐림울산 21.8℃
 • 흐림광주 22.4℃
 • 흐림부산 22.3℃
 • 흐림고창 23.4℃
 • 구름많음제주 24.7℃
 • 구름많음강화 22.9℃
 • 흐림보은 22.0℃
 • 흐림금산 21.7℃
 • 흐림강진군 22.4℃
 • 흐림경주시 21.8℃
 • 흐림거제 21.7℃
기상청 제공

베트남어

Tỉnh Gyeonggi phát hiện công chức vi phạm hướng dẫn phòng dịch Corona 19. Bắt đầu thủ tục kỷ luật

경기도청+전경(80) (1).jpg

 

Theo kết quả điều tra đối tượng công chức được xác nhận là đã vi phạm hướng dẫn phòng dịch đối với các công chức được xác nhận là "Korona 19" thì tỉnh Gyeonggi đã xác nhận vi phạm quy định cấm họp mặt cá nhân trên 5 người và đã bắt đầu tiến hành xử lý kỷ luật.

 

Ngày 20/3, nhân viên A, người đã được xác nhận chẩn đoán mắc bệnh Corona 19, đã có cuộc họp mặt của 7 người, bao gồm cả gia đình và ba người em trai, vào ngày 10 tháng 7. Theo hướng dẫn phòng dịch, gia đình trực thuộc bao gồm cả bố mẹ có thể tập hợp đến 8 người, nhưng nhóm A là 7 người trong gia đình phòng thủ nên đã vi phạm các biện pháp nghĩa vụ hóa hướng dẫn phòng dịch bệnh khu vực đô thị, cấm các cuộc họp cá nhân trên 5 người.

 

Sau cuộc họp, em trai của A đã được xác nhận chẩn đoán mắc bệnh Corona 19 vào ngày 19. Sau đó, A đã được xác nhận chẩn đoán vì có sự thật liên lạc với em trai vào ngày 20.

 

Sau khi A nhận được phán quyết xác nhận, hoặc đóng cửa hai văn phòng của hai bộ phận và hơn 90 nhân viên của bộ phận đã thực hiện dịch bệnh khẩn cấp để được kiểm tra chẩn đoán.

 

Một quan chức tỉnh Gyeonggi giải thích: "Phương pháp này đã được yêu cầu trừng phạt vì vi phạm các chỉ thị phòng dịch trong khi tất cả người dân đang nỗ lực hết mình để ngăn chặn sự lây lan của bệnh "Korona19".

 

Ông A hiện đang được đào tạo thăng chức và có kế hoạch trở lại giữa chừng và yêu cầu Ủy ban nhân sự tỉnh Gyeonggi xử phạt vào tháng 8.